IRLAB beviljas ytterligare patent som utökar patentskyddet för läkemedelskandidaten pirepemat

12 december 2023

Göteborg, Sverige, 12 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i Europa som avser både ett nytt salt av läkemedelskandidaten pirepemat och processen för dess framställning. Detta nya patent, som täcker den aktiva farmaceutiska ingrediensen (API) som används i den pågående kliniska Fas IIb-utvecklingen, har också beviljats på de strategiskt viktiga marknaderna Japan och Kina.

Göteborg, Sverige, 12 december 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i Europa som avser både ett nytt salt av läkemedelskandidaten pirepemat och processen för dess framställning. Detta nya patent, som täcker den aktiva farmaceutiska ingrediensen (API) som används i den pågående kliniska Fas IIb-utvecklingen, har också beviljats på de strategiskt viktiga marknaderna Japan och Kina.

”Med detta patent utökar IRLAB det redan starka patentskyddet för ett av sina ledande program, pirepemat, vilket ger ytterligare exklusivitet och ökar pirepematprogrammets värde. Detta är en nyckelfaktor i diskussioner om partnerskap och kommersialisering”, säger Gunnar Olsson, VD, IRLAB.

Pirepemat har potential att bli den första behandlingen i en ny klass av läkemedel som är utformade för att minska fall, och därmed fallskador, hos personer som lever med Parkinsons sjukdom. Pirepemat har tidigare beviljats substanspatent (eng. composition of matter) som ger pirepemat exklusivitet på de stora marknaderna EU, Japan, Kina och USA. Det nyligen beviljade nya patentet, vilket täcker saltformen av läkemedlet, vilken används i den pågående kliniska utvecklingen, förväntas löpa ut 2038. Vid ett möjligt beviljande av kompletterande intyg (eng. supplementary protection certificates, SPCs) eller patenttidsförlängning (eng. patent term extension, PTE), kan exklusiviteten potentiellt sträcka sig in i början av 2040-talet.

För mer information
Gunnar Olsson, VD
Telefon: +46 70 576 14 02
E-mail: gunnar.olsson@irlab.se