Ipsen och IRLAB ingår exklusivt globalt licensavtal som syftar till att förbättra livet för personer med Parkinsons sjukdom

15 juli 2021

[mfn_before_post]

  • Ipsen erhåller de exklusiva globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten mesdopetam som är baserad på en ny och innovativ verkningsmekanism.
  • Mesdopetam är en dopamin D3-receptorantagonist som har genomgått kliniska Fas Ib och IIa studier vilka visade lovande förbättringar i kliniskt relevanta effektmått hos personer som lever med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs).
  • IRLAB kommer att fortsätta ansvara för den pågående Fas IIb-studien. Ipsen kommer att initiera förberedande aktiviteter för Fas III-studier och ansvarar för all återstående klinisk utveckling och den globala kommersialiseringen.
  • IRLAB har rätt att erhålla upp till 363 miljoner USD, inklusive en initial betalning om 28 miljoner USD och upp till 335 miljoner USD i potentiella utvecklings-, regulatoriska och försäljningsbaserade milstolpsbetalningar, samt låga tvåsiffriga royalties som ökar i takt med att olika nivåer uppnås i den globala nettoförsäljningen.

PARIS, FRANKRIKE OCH GÖTEBORG, SVERIGE, 15 juli 2021 – Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) och IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolagen ingått ett licensavtal som ger Ipsen exklusiva globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av mesdopetam, en ny och innovativ dopamin D3-receptorantagonist. Mesdopetam utvärderas för närvarande i en klinisk Fas IIb-studie som ett potentiellt behandlingsalternativ för personer med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs). Det uppskattas att ungefär 40–50 procent av personer med Parkinsons sjukdom kommer att drabbas av LIDs efter fem års behandling med en dopaminersättare. LIDs har idag begränsade behandlingsalternativ. Mesdopetam är även i tidig utveckling för behandling av psykos vid Parkinsons sjukdom (PD-P), ett vanligt symtom som runt 50 procent av personerna med Parkinsons sjukdom utvecklar någon gång under sin sjukdomstid.

Parkinsons sjukdom är en vanlig, progressiv neurodegenerativ sjukdom som globalt påverkar mer än tio miljoner personer. Parkinsons sjukdom påverkar de nervceller i hjärnan som styr rörelser. Sjukdomen påverkar patienter på olika sätt. De vanligaste motoriska symtomen som uppkommer är tremor, muskelstelhet och ett långsamt rörelsemönster. Personer som lever med Parkinsons sjukdom upplever även problem som inte är relaterade till rörelseförmågan, bland annat ångest, smärta och depression. Symtom vid Parkinsons sjukdom behandlas oftast med läkemedel, såsom levodopa, som syftar till att kompensera för förlusten av dopamininnehållande nervceller. En vanlig biverkning av levodopa är dyskinesier, ofrivilliga och oregelbundna överrörelser i ansikte, armar, ben eller torso. För många individer kan dyskinesierna vara så allvarliga att de påverkar deras livskvalitet. Mesdopetam har även visat antipsykotiska egenskaper i prekliniska studier.

Dr. Howard Mayer, Executive Vice President och Head of Research and Development, Ipsen, säger “Vi är mycket glada över att ingå detta licensavtal med IRLAB. Genom att arbeta i partnerskap är vårt mål att kunna erbjuda läkemedelskandidaten mesdopetam till personer som lever med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier. Vi är mycket nöjda över att kunna expandera vår pipeline och fördjupa vårt engagemang i den globala neurovetenskapen och för patienter som lever med detta försvagande neurodegenerativa tillstånd.”

Dr. Nicholas Waters, vd på IRLAB, säger ”Vi tror att mesdopetam, som är under klinisk utveckling, har stor behandlingspotential för personer med Parkinsons sjukdom och dyskinesier eller psykossymtom. Vi har målmedvetet arbetat för att hitta en partner som kan genomföra de sista kliniska utvecklingsstegen, lanseringen och kommersialiseringen av mesdopetam på den globala marknaden. Ipsen delar vår breda vision för mesdopetam och engagemanget för personer med neurologiska sjukdomar. Vi är mycket glada att nu kunna påbörja de slutliga stegen mot en marknadsintroduktion i partnerskap med Ipsen. Vi är också stolta över prestationen som detta viktiga samarbete representerar. Avtalet och partnerskapet med Ipsen är en validering av vår plattform för generering av nya läkemedelskandidater, ISP, och vår läkemedelsutvecklingsverksamhet. Detta är en av de större affärerna som genomförts inom svensk biotech på årtionden, vilket är en merit för alla oss på IRLAB och för de som stöttat mesdopetamprojektet fram till denna milstolpe.”

Enligt villkoren i avtalet är IRLAB berättigade att erhålla upp till 363 miljoner USD, inklusive en initial betalning om 28 miljoner USD och upp till 335 miljoner USD i potentiella utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar. IRLAB är även berättigat till låga tåsiffriga royalties som ökar i takt med att olika nivåer uppnås i den globala nettoförsäljningen. Transaktionen kommer inte att påverka Ipsens finansiella prognoser för 2021.

[mfn_after_post]