Internationell uppmärksamhet för IRLAB:s forskningsplattform

12 mars 2018

Biomedical Advances har uppmärksammat IRLAB:s vetenskapliga arbeten med motiveringen ”your paper has been selected to be featured in Biomedical Advances, because of its innovation and potential for significant impact” och publicerar en sammanfattning av IRLABs vetenskapliga artikel om forskningsplattformen ISP.

[mfn_before_post]

Biomedical Advances har uppmärksammat IRLAB:s vetenskapliga arbeten med motiveringen ”your paper has been selected to be featured in Biomedical Advances, because of its innovation and potential for significant impact” och publicerar en sammanfattning av IRLABs vetenskapliga artikel om forskningsplattformen ISP.

ISP är en egenutvecklad plattform som ger IRLAB möjlighet att upptäcka nya innovativa behandlingar för hjärnans sjukdomar på ett effektivt sätt. Artikeln som uppmärksammats av Biomedical Advances beskriver IRLAB:s forskningsprocess kallad Integrative Screening Process, ISP. Biomedical Advances publicerar nu en sammanfattning samt länk till nedladdning av artikeln på sin webbplats http://biomedical-advances.org/neuro-20179-12/.

ISP är uppbyggd kring en unik databas av systematiskt insamlad och strukturerad information som analyseras och behandlas med bland annat avancerad matematik och statistiska algoritmer – så kallad machine learning. Utvärderingen av nya kemiska substanser baseras på en systembiologisk metod och bygger på fenotypisk profilering. Genom detta arbetssätt kan observerade effekter på systemnivå kopplas till både kemiska egenskaper hos molekylerna och effekter i kliniska studier.

Under 2017 publicerade IRLAB:s forskare den vetenskapliga artikel som beskriver ISP i tidskriften American Chemical Society (ACS) Chemical Neurosciences. Artikeln har rönt stort intresse och är en av ACS Chemical Neurosciences mest lästa forskningsartiklar det senaste året. I artikeln framgår att IRLAB:s forskningsprocess ger möjlighet till effektiv upptäckt av läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar och även en förståelse för hur läkemedlen fungerar på systemnivå. Artikeln kan hittas via IRLAB:s webplats – www.irlab.se/ISP-platform eller direkt via www.bit.ly/IRLAB_ACS.

”Att vår unika forskningsplattform uppmärksammas internationellt visar att IRLAB är i forskningens framkant. Hjärnan är komplex och det krävs nya ansatser för att upptäcka effektiva behandlingar för hjärnans sjukdomar. Med hjälp av ISP kan vi fortsätta vårt arbete att utveckla nya behandlingar för dessa sjukdomar” säger Nicholas Waters, VD.

”Båda våra läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, som nu genomgår Fas II studier, har visat mycket bra resultat i både prekliniska och i kliniska fas I och Ib studier. De är båda upptäckta och utvecklade med hjälp av ISP. Under de senaste åren har IRLAB ansökt om två nya patent för substanser utvecklade med ISP och vi räknar med att inom kort kunna välja ut ytterligare en ny läkemedelskandidat inom vårt forskningsprogram P001. Detta visar ISP:s och vår organisations effektivitet.”, säger Clas Sonesson, CSO.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar