Inbjudan till telefonkonferens i samband med IRLAB´s bokslutskommuniké för 2021

16 februari 2022

IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021 på onsdag den 23 februari 2022 kl. 07.45 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.30 CET .

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021 på onsdag den 23 februari 2022 kl. 07.45 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.30 CET .

Rapporten kommer att presenteras av VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz. Presentationen kommer att hållas på svenska och följs av möjligheten att ställa frågor.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på:
SE + 46 850 558 364 or
UK + 44 333 300 9263
US +1 646 722 4957

Det är också möjligt att följa telefonkonferensen via länk: https://financialhearings.com/event/43409

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.irlab.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

[mfn_after_post]