Förändrat antal aktier och röster i IRLAB Therapeutics AB

1 augusti 2022

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster i IRLAB Therapeutics AB har förändrats till följd av den apportemission av 120 000 aktier av serie A, vilken genomfördes i april 2022.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att antalet aktier och röster i IRLAB Therapeutics AB har förändrats till följd av den apportemission av 120 000 aktier av serie A, vilken genomfördes i april 2022.

Det ökade antalet aktier registrerades av Bolagsverket under juli 2022. Genom apportemissionen har antalet röster och utestående aktier av serie A ökat med 120 000, från 51 668 630 till 51 788 630. Antalet aktier av serie B uppgår oförändrat till 79 776. Totalt uppgår antalet aktier och röster efter förändringen till 51 868 406. Aktiekapitalet har genom apportemissionen ökat med 2 400 kr från 1 034 968,12 till 1 037 368,12 kronor.

För mer information om apportemissionen hänvisas till pressmeddelandet från den 22 april: IRLAB förvärvar know-how kopplad till P003-projektet som är inriktat mot innovativ behandling av Parkinsons sjukdom.

[mfn_after_post]