En ny patentansökan för IRLAB:s läkemedelskandidat IRL752 har publicerats av World Intellectual Property Organization, WIPO

22 november 2018

IRLAB meddelade idag att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny patentansökan för läkemedelskandidaten IRL752. Patentansökan gäller ett nytt substanspatent, ”composition of matter patent” som, om det beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna, kan förlänga marknadsexklusiviteten för IRL752 med upp till 10 år i förhållande till dagens patentskydd. I samband med publiceringen av IRLAB:s patentansökan publicerade WIPO även en internationell sökrapport – International Search Report (ISR) och ett patenterbarhetsutlåtande, Written Opinion (WO).

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att World Intellectual Property Organization, WIPO, har offentliggjort en ny patentansökan för läkemedelskandidaten IRL752. Patentansökan gäller ett nytt substanspatent, ”composition of matter patent” som, om det beviljas i de kommande nationella ansökningsfaserna, kan förlänga marknadsexklusiviteten för IRL752 med upp till 10 år i förhållande till dagens patentskydd. I samband med publiceringen av IRLAB:s patentansökan publicerade WIPO även en internationell sökrapport – International Search Report (ISR) och ett patenterbarhetsutlåtande, Written Opinion (WO).

Läkemedelskandidaten IRL752 skyddas idag av ett godkänt substanspatent på alla viktiga marknader världen över. Som en del av IRLAB:s kontinuerliga immaterialsrättsliga-arbete har bolaget ansökt om ett patent för att stärka det strategiska IP-skyddet runt IRL752. Patentansökan avser bland annat ett nytt salt av IRL752 som är tänkt att ingå i den slutliga läkemedelsprodukten. Från den internationella sökrapporten och patenterbarhetsutlåtandet (WO) framkommer att det nya saltet i patentansökan uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

”Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och vi ansöker om patent för våra uppfinningar. Detta arbete leder, vid beviljande av patent, till stärkt skydd kring våra forskningsprojekt och läkemedelskandidater. Om denna nya patentansökan för IRL752 blir beviljad i de kommande nationella ansökningsfaserna kan IRL752 komma att skyddas av två starka patentfamiljer till slutet av 2030-talet eller längre”, säger Clas Sonesson, IRLAB:s Forskningschef.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar