Presentation i samband med publikation av bokslutskommunikén 2022

23 februari 2023

VD Gunnar Olsson, och EVP och Head of R&D Nicholas Waters kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari-december 2022. Presentationen hölls på engelska.