IRLABs mesdopetam presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

24 juni 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade tidskriften JPET presenterar IRLABs läkemedelskandidat mesdopetam (IRL790) på omslaget av senaste numret, 1 juli 2020. På omslaget illustreras hur mesdopetam binder till dopamin D3-receptorn. I den vetenskapliga artikeln beskrivs även läkemedelskandidatens gynnsamma effekter på systemnivå i hjärnan. Mesdopetam utvecklas för behandling av motoriska och psykiatriska symtom vid Parkinsons sjukdom.

”Vi är stolta över att IRLAB genom sin systembiologiska forskningsstrategi, ISP, upptäckt och utvecklat en unik läkemedelskandidat som nu lyfts fram på omslaget av en av de mer prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna inom området”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Det är mycket glädjande att IRLAB får detta erkännande”.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics.

I ett tidigare pressmeddelande meddelades att denna vetenskapliga artikel publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET.

Artikeln: Waters, S. et al. Preclinical pharmacology of [2-(3-fluoro-5-methanesulfonylphenoxy)ethyl](propyl)amine (IRL790), a novel dopamine transmission modulator for the treatment of motor and psychiatric complications in Parkinson’s disease. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: https://doi.org/10.1124/jpet.119.264226