IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

10 september 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften JPET valt att presentera den kemiska strukturen och in vitro-profilen för bolagets läkemedelskandidat pirepemat (IRL752) på omslaget av sin septemberutgåva. Detta med anledning av att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften, där den unika farmakologiska profilen av pirepemat beskrivs. Läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom och har uppvisat lovande effekter i en nyligen genomförd fas IIa-studie. IRLAB planerar att initiera en fas IIb-studie med pirepemat under 2020.

”Det här är andra gången på kort tid som våra läkemedelskandidater exponeras på omslaget av den topprankade vetenskapliga tidskriften JPET. Detta signalerar styrkan och originaliteten i IRLAB:s forskning och i våra läkemedelskandidater, och är ytterligare en extern validering av vår unika forskningsplattform, ISP. Publicering av vetenskapliga artiklar i referentgranskande tidskrifter är en viktig kanal för att skapa internationell uppmärksamhet för våra forskningsframsteg och resultaten från våra kliniska studier”, säger IRLAB:s vd, Nicholas Waters.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom farmakologisk forskning. Tidskriftens utgivare är The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET).

Fullständigt namn på artikeln: Hjorth, S. et al. (3S)3(2,3difluorophenyl)3methoxypyrrolidine (IRL752) – a novel cortical-preferring catecholamine transmission- and cognition-promoting agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: 10.1124/jpet.120.000037.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om pirepemat (IRL752)

Pirepemat, som är den ena av IRLAB:s två läkemedelskandidater i Fas II, utvecklas för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom. Resultaten från en klinisk Fas IIa-studie tyder på att pirepemat har potential att förbättra balans och minska risken för fall. Pirepemat har egenskapen att öka halterna av signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar samt att aktivera specifika gener involverade i nervcellernas kontakter. I klinisk forskning har det visats att både signalämnena noradrenalin och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid Parkinsons sjukdom. Effekterna av denna minskning skulle genom behandling med pirepemat kunna motverkas och då leda till förbättring av balans, kognitiva och psykiatriska symtom för dessa patienter. En Fas IIb-studie med läkemedelskandidaten planeras att påbörjas under 2020 för att utvärdera effekter av pirepemat på fallfrekvens jämfört med placebo.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Citat

"Det här är andra gången på kort tid som våra läkemedelskandidater exponeras på omslaget av den topprankade vetenskapliga tidskriften JPET. Detta signalerar styrkan och originaliteten i IRLAB:s forskning och i våra läkemedelskandidater, och är ytterligare en extern validering av vår unika forskningsplattform, ISP. Publicering av vetenskapliga artiklar i referentgranskande tidskrifter är en viktig kanal för att skapa internationell uppmärksamhet för våra forskningsframsteg och resultaten från våra kliniska studier." Nicholas Waters, VD