IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET

9 juli 2020

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver den unika farmakologiska profilen av IRL752, som utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom, har blivit accepterad och nu publicerats online i The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, JPET.

”Denna artikel var resultatet av ett lyckat samarbete mellan forskarna på IRLAB och en akademisk forskargrupp i Storbritannien. Att dela vår forskning inom ett internationellt nätverk och utforska potentialen av vår läkemedelskandidat hos ett erkänt och oberoende labb som specialiserar sig på att studera kognitiva processer är viktigt för oss. Jag skulle även vilja betona vikten av dessa vetenskapliga resultat för den fortsatta kliniska utvecklingen och den förändring vi hoppas att IRL752 kommer att innebära för drabbade patienter och deras vårdgivare”, säger Stephan Hjorth, Ph.D., Prof., senior vetenskaplig rådgivare på IRLAB.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET).

IRL752 är en läkemedelskandidat i klinisk Fas II och utvecklas av IRLAB för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom (PD-Fall). Den vetenskapliga artikeln beskriver den farmakologiska profilen hos IRL752, karakteriserad av förstärkning av kortikal noradrenalin, dopamin, och acetylkolin neurotransmission, åtföljt av förbättrade kognitiva funktioner. Denna farmakologiska profil är i linje med den tänkta kliniska användningen av IRL752 vid tillstånd där kortikal neurotransmission är försämrad, som axiala motorsymtom och kognitiva brister associerade med försämrad balans och fall vid Parkinsons sjukdom. Effektprofilen av IRL752 karakteriserades i omfattande in vivo-studier, där effekt på beteende, neurotransmisson och genuttryck undersöktes, samt i in vitro-studier av receptorinteraktioner.

Artikeln publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET men som inte har redigerats och inte har tilldelats ett nummer av tidskriften. Redigering, inklusive grafik, kan leda till vissa skillnader mellan Fast Forward-versionen och den slutliga versionen.

Artikeln: Hjorth, S. et al. (3S)‐3‐(2,3‐difluorophenyl)‐3‐methoxypyrrolidine (IRL752) – a novel cortical-preferring catecholamine transmission- and cognition-promoting agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: 10.1124/jpet.120.000037.