IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO

3 augusti 2020

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet pirepemat som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL752, som utvecklas för att minska risken för fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Mot bakgrund av läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism kom WHO till slutsatsen att IRL752 inte skall integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. IRL752 har därför potential att bli en first-in-class behandling. INN-namnet pirepemat kommer att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL752 under dess livstid bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter över hela världen.

Gunnar Olsson, IRLABs styrelseordförande, kommenterar: ”IRL752 är den andra läkemedelskandidaten i vår pipeline som på kort tid bedömts vara så unik att den rekommenderas att få en helt ny klassificering som läkemedelskandidat och framtida läkemedel. Det är ytterligare en bekräftelse på innovationsförmågan hos IRLAB baserat på vår forskningsplattform ISP. Det stöder också vår vision att utveckla nya innovativa läkemedel med potential att inte bara förbättra utan även förändra behandlingen av Parkinsons sjukdom. Vårt mål är att göra markant skillnad för patienter och anhöriga genom introduktion av innovativa nya behandlingar.”

IRLAB erhöll tidigare i år INN-namnet mesdopetam för läkemedelskandidaten IRL790. Både pirepemat och mesdopetam representerar nya INN-stammar. Enligt WHO:s förordningar följer nu en period på fyra månader där kommentarer till förslaget från  WHO kan inlämnas. Om inga starkt vägande skäl mot förslaget inkommit vid slutet av 4 månadersperioden fastställs det föreslagna INN.