IRLAB:s Fas IIa-studie med IRL752 publiceras i Movement Disorders

23 mars 2020

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig publikation baserad på resultat från den kliniska fas IIa-studien med IRL752 i patienter med Parkinsons sjukdom har accepterats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Movement Disorders.

”Det är viktigt med extern validering av vår forskning och läkemedelsutveckling. Publicering av kliniska studieresultat i en högt rankad tidskrift som Movement Disorders är en central del i utvecklingen av IRL752 och en milstolpe för bolaget. Målet med IRL752 är att förbättra balans och minska risken för fall i patienter med Parkinsons sjukdom, det största behandlingsbehovet vid Parkinsons sjukdom”, säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

Movement Disorders är en högt rankad internationell tidskrift där utvalda studier relaterade till neurologiska sjukdomar inom klinisk forskning och grundforskning publiceras.

IRL752, som är den ena av IRLAB:s två läkemedelskandidater i Fas II, utvecklas för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom. Resultaten från den kliniska fas IIa-studien, som nu publicerats, tyder på att IRL752 har potential att förbättra balans och minska risken för fall. IRL752 har egenskapen att öka halterna av signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar samt att aktivera specifika gener involverade i nervcellernas kontakter. I klinisk forskning har det visats att både signalämnena noradrenalin och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid Parkinsons sjukdom. Effekterna av denna minskning skulle genom behandling med IRL752 kunna motverkas och då leda till förbättring av balans, kognitiva och psykiatriska symtom för dessa patienter. En fas IIb-studie med läkemedelskandidaten planeras att påbörjas under 2020 för att utvärdera effekter av IRL752 på fallfrekvens jämfört med placebo.

Publikationen: Svenningsson, P. et al. (2020) A Phase 2a Trial Investigating the Safety and Tolerability of the Novel Cortical Enhancer IRL752 in Parkinson’s Disease Dementia. Mov Disord. doi:10.1002/mds.28020

Länk till Movement Disorders: https://www.movementdisorders.org/MDS/Journals.htm