IRLAB utser ny CFO och rekryterar forskare

30 juni 2017

IRLAB Therapeutics AB, listat på First North Premier, förstärker administrationen samt ökar kompetens och kapacitet i forskningen.

Bolagets COO, Viktor Siewertz, får ett utökat ansvar och tillträder nu tjänsten som CFO. Nuvarande CFO, Cecilia Tivert Stenberg tillträder en ny position som Finance and Human Resource Manager.

Vidare har IRLAB rekryterat två nya medarbetare i syfte att ytterligare förstärka och bredda kompetensen i forskningen. De nya medarbetarna skall bidra till att fördjupa arbetet med bolagets forskningsplattform, ISP, och därmed också bolagets framtida läkemedelskandidater. Båda har lång erfarenhet från forskning inom både offentlig och privat verksamhet. Tjänsterna tillträds efter sommaren.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, COO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

Dokument & Länkar