IRLAB tecknar avtal om Fas 2-studie med IRL790

17 augusti 2017

Utvecklingen av IRLAB Therapeutics läkemedelskandidater fortsätter enligt plan och avtal har tecknats med brittiska The Clinical Trial Company Ltd (TCTC) för att genomföra den planerade Fas 2-studien avseende läkemedelskandidaten IRL790. Studien skall genomföras vid kliniker i Storbritannien. IRLAB inleder därmed under hösten Fas 2-studier med båda sina läkemedelskandidater – IRL790 och IRL752.

Fas 1b-studien avseende IRL790, som avslutades under våren 2017, har gett positiv och mycket värdefull information om säkerhet, tolererbarhet, dosering samt effekter, till stöd för planeringen av den kommande Fas 2-studien. Studien syftar till att bekräfta effekten som observerades i Fas 1b studien och vidare studera säkerhet och tolererbarhet av IRL790 vid behandling av patienter drabbade av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD- LIDs), ett område där det idag endast finns begränsade behandlingsalternativ och behoven är stora.

Avtal har tecknats med TCTC, en brittisk Clinical Research Organisation (CRO) om att genomföra studien. IRLAB har tillsammans med TCTC därmed den organisation som krävs för att utföra studien i Storbritannien.

”Resultaten från Fas I och Fas Ib-studierna hos patienter med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier i Sverige är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL790. Vi har nyligen genomfört en så kallad feasibility analys i Storbritannien. Klinikerna där har hög klinisk kompetens kring Parkinsons sjukdom och har patientunderlag och intresse att genomföra Fas 2- studien. Vi ser fram emot att arbeta med våra kollegor hos TCTC som har stor tidigare erfarenhet att bedriva internationella kliniska prövningar inom neurodegenerativa sjukdomar”, säger Joakim Tedroff, IRLAB:s medicinska chef (CMO).

”TCTC är glada att få arbeta med IRLAB i denna studie. Det finns ett stort medicinskt behov av att förbättra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och IRL790 är en ny spännande behandlingsmöjlighet för dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Vi ser mycket fram emot att arbeta med IRLAB och de brittiska läkarna för att genomföra denna viktiga studie”, säger Susan McGoldrick, CNS Project Director, TCTC.

Om IRL790

IRL790 är framtagen för behandling av ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa), så kallade PD-LIDs, och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). IRL790 har i de prekliniska djurstudier som genomförts minskat de ofrivilliga överrörelser som uppstår efter en tids behandling med L-dopa och IRL790 har dessutom, i prekliniska djurstudier, uppvisat antipsykotiska effekter. Bolaget anser att IRL790 därmed har möjlighet att samtidigt behandla flera symtom vid Parkinsons sjukdom.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

Kort om TCTC

TCTC, grundat 2002, är ett kliniskt full-service forskningsbolag specialiserat på studier vid hjärnans sjukdomar, inkluderande Parkinsons sjukdom. TCTC har kontor i Storbritannien, Canada, USA, Australien och Singapore och personal i ytterligare ett antal länder.

För mer information, vänligen besök www.tctcgroup.com

Dokument & Länkar

Citat

"Resultaten från Fas I och Fas Ib-studierna hos patienter med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier i Sverige är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL790. Vi har nyligen genomfört en så kallad feasibility analys i Storbritannien. Klinikerna där har hög klinisk kompetens kring Parkinsons sjukdom och har patientunderlag och intresse att genomföra Fas 2- studien. Vi ser fram emot att arbeta med våra kollegor hos TCTC som har stor tidigare erfarenhet att bedriva internationella kliniska prövningar inom neurodegenerativa sjukdomar." Joakim Tedroff, CMO
"TCTC är glada att få arbeta med IRLAB i denna studie. Det finns ett stort medicinskt behov av att förbättra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och IRL790 är en ny spännande behandlingsmöjlighet för dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Vi ser mycket fram emot att arbeta med IRLAB och de brittiska läkarna för att genomföra denna viktiga studie." Susan McGoldrick, CNS Project Director, TCTC.