IRLAB publicerar video av VD-presentationen och förbereder livesändning av årsstämman 2020

7 maj 2021

IRLAB meddelade idag att en videoupptagning av VD-anförandet för årsstämman 2020 nu finns tillgänglig via bolagets webbplats. Dessutom har bolaget förberett för en livesändning av årsstämman.

Som tidigare meddelats ersätts det traditionella VD-anförandet på årsstämman med en förinspelad videoupptagning. Detta är en av flera åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av covid-19. Video och presentationsmaterial finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irlab.se, och YouTube-kanal, https://bit.ly/IRLAB-YOUTUBE-CHANNEL

Bolaget har också förberett för livesändning av årsstämman vilket dock kräver att stämman först fattar beslut om sådan livesändning. Om stämman fattar sådant beslut kommer den att vara tillgänglig från cirka 14.00 via bolagets YouTube-kanal eller direkt via följande länk: https://youtu.be/6fnky2mt9H8

För mer information

Nicholas Waters, VD
Tel: +46 730 75 77 01
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.