IRLAB publicerar årsredovisning för 2019

7 april 2020

IRLAB meddelade idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats och nu finns tillgänglig på bolagets webbplats.

”Vi har nu två läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer som har levererat mycket positiva resultat i Fas IIa-studier vid Parkinson. Detta bekräftar innovationshöjden i vår forskningsplattform ISP. Vi går nu in i ”develop for launch”-fas med mesdopetam och IRL752 och fortsätter utvecklingen av våra prekliniska projekt mot Fas I-studier”, säger Nicholas Waters, vd.

IRLAB:s årsredovisning för 2019 bifogas detta pressmeddelande och finns också tillgänglig som nedladdningsbar pdf på följande adress: www.irlab.se/investor-relations/financial-reports/.