IRLAB patentansöker om storskalig produktionsmetod

24 maj 2017

IRLAB Therapeutics AB har lämnat in en ny patentansökan till det Europeiska Patentverket (EPO), avseende produktionsmetoder i stor skala. Detta innebär, om patent beviljas, att IRLAB ytterligare stärker sin patentportfölj, särskilt avseende läkemedelskandidaten IRL752. Beviljat patent skulle också kunna ge en förlängd marknadsexklusivitet för IRL752 som skulle kunna sträcka sig fram till 2038.

”Att vi nu lämnar in en ny patentansökan visar på styrkan i vår organisation som löpande gör nya patenterbara upptäckter och lösningar som stärker våra projekt. Den nu aktuella patentansökan är ett resultat av att IRLAB kontinuerligt, och vid sidan av utveckling av nya läkemedelskandidater, bedriver ett omsorgsfullt arbete med att förbättra metoder för att framställa bolagets två primära läkemedelskandidater, IRL790 och IRL752”, säger Nicholas Waters, VD.

IRLAB har redan ett starkt patentskydd kring sina båda primära projekt, IRL790 och IRL752, för vilka IRLAB avser att ansöka om att inleda Fas II-studier under sommaren 2017.

”Vår forskning inom kemiområdet syftar till att hitta tekniska lösningar som skall kunna effektivisera och förenkla produktionsmetoder i stor skala. Arbetet är viktigt för att tillverkningsprocesser snabbt skall kunna implementeras industriellt vid potentiella kommersialiseringar av våra läkemedelskandidater på den globala marknaden”, säger Clas Sonesson, Chief Scientific Officer på IRLAB.

IRLAB avser att, baserat på den inlämnade ansökan, inom ett år lämna in patentansökningar för andra viktiga marknader såsom i Nordamerika, Australien och i Asien.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Clas Sonesson, CSO 
Tel: +46 730 75 77 00
E-post: clas.sonesson@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:20 CET.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Kort om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har för närvarande två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, med genomförda kliniska Fas I-studier, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s forskning syftar till att regelbundet ta fram nya läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se

Citat

"Att vi nu lämnar in en ny patentansökan visar på styrkan i vår organisation som löpande gör nya patenterbara upptäckter och lösningar som stärker våra projekt. Den nu aktuella patentansökan är ett resultat av att IRLAB kontinuerligt, och vid sidan av utveckling av nya läkemedelskandidater, bedriver ett omsorgsfullt arbete med att förbättra metoder för att framställa bolagets två primära läkemedelskandidater, IRL790 och IRL752." Nicholas Waters, VD
"Vår forskning inom kemiområdet syftar till att hitta tekniska lösningar som skall kunna effektivisera och förenkla produktionsmetoder i stor skala. Arbetet är viktigt för att tillverkningsprocesser snabbt skall kunna implementeras industriellt vid potentiella kommersialiseringar av våra läkemedelskandidater på den globala marknaden." Clas Sonesson, CSO