IRLAB: Oberoende forskare bekräftar läkemedelskandidaten mesdopetams verkningsmekanism

25 mars 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att oberoende forskare har bekräftat att dopamin D3-receptorn (D3R) är en mycket lovande målmolekyl för läkemedel med terapeutisk potential vid levodopa-inducerade dyskinesier, speciellt när receptorns unika signaleringsegenskaper beaktas. IRLAB:s mesdopetam är nu den längst utvecklade D3R-antagonisten i den globala neurologiska pipelinen. I den vetenskapliga artikeln används mesdopetam som exempel på en substans som kan komma att förändra behandling av ett antal sjukdomar som kännetecknas av avvikande D3R-aktivitet. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskiften Biomedicines i mars 2021.

”Författarna av denna artikel använder mesdopetam som exempel på en ny lovande läkemedelskandidat som riktar sig mot D3 receptorn”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Det är fantastiskt att se att mesdopetam och vår forskning har väckt sådant intresse och som utmärker mesdopetams unika verkningsmekanism inriktad på D3R. Upptäckten av mesdopetam och dess helt nya mekanism illustrerar effektiviteten av vår systembiologiska forskningsplattform, ISP”.

Mesdopetam, en ”first in class”-substans, är under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P). För närvarande genomförs en internationell Fas IIb/III PD-LIDs studie. Den bredare potentialen för mesdopetam inom neurologiska sjukdomar inkluderar förebyggande av PD-LIDs och av och tardiv dyskinesi (TD). Tardiv dyskinesi är en komplikation i patienter som är kronisk exponerade till antipsykotika och är associerat med uppreglerad D3R i hjärnan. Globalt är mer än 3 miljoner patienter är drabbade och ett stort behov av nya behandlingar föreligger.

Vetenskapliga artikeln: Lanza, K.; Bishop, C. Dopamine D3 Receptor Plasticity in Parkinson’s Disease and L-DOPA-Induced Dyskinesia. Biomedicines 2021, 9, 314. https://doi.org/10.3390/biomedicines9030314.

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om mesdopetam (IRL790)

Mesdopetam (IRL790) är en dopamin D3-receptor antagonist utvecklad för att förebygga och behandla levodopa-inducerande dyskinesier (LIDs), en allvarlig typ av ofrivilliga och besvärande överrörelser som vanligen uppkommer vid Parkinsons sjukdom (PD). Mesdopetam är dessutom under utveckling för behandling av psykos vid Parkinson (PD-P).

I kliniska studier minskar mesdopetam tiden med besvärande ofrivilliga överrörelser och ökar därmed den dagliga så kallade ”good ON”-tiden hos parkinsonpatienter. Prekliniska studier visar att mesdopetam är potent och har en kraftfull antidyskinetisk effekt som även har potential att förebygga uppkomst av dyskinesier. Mesdopetam har dessutom visat antipsykotiska egenskaper i prekliniska studier. IRLAB anser att mesdopetam har potential att både förebygga och behandla besvärande dyskinesier och behandla psykos vid Parkinson.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Författarna av denna artikel använder mesdopetam som exempel på en ny lovande läkemedelskandidat som riktar sig mot D3 receptorn. Det är fantastiskt att se att mesdopetam och vår forskning har väckt sådant intresse och som utmärker mesdopetams unika verkningsmekanism inriktad på D3R. Upptäckten av mesdopetam och dess helt nya mekanism illustrerar effektiviteten av vår systembiologiska forskningsplattform, ISP." Nicholas Waters, VD