IRLAB kapitalmarknadsdag 2022

24 mars 2022

IRLAB höll sin första kapitalmarknadsdag den 22 mars, 2022.

IRLAB:s VD Nicholas Waters vid IRLAB:s kapitalmarknadsdag

Under dagen presenterades IRLABs verksamhet och huvudsakliga projekt. En inspelning av hela kapitalmarknadsdagen kan ses här: https://tv.streamfabriken.com/irlab-cmd-2022

En full uppsättning av presentationsbilderna finns för nedladdning här: https://irlab.se/wp-content/uploads/2022/03/CMD-presentation-IRLAB.pdf

Följande tre externa presentatörer berättade om sin syn på sina specialområden:

Stephen Glyman, SVP och Head of Neuroscience på Ipsen pratade om samarbetet med IRLAB och vad de såg som gjorde att de licensierade in mesdopetam. Se videon här: https://tv.streamfabriken.com/irlab-cmd-2022-stephen-glyman

Professor Karl Kieburtz, en världsledande auktoritet inom behandling av Parkinsons sjukdom, motoriska problem och läkemedelsutveckling pratade om PD-LIDs, PD-P och den nytta mesdopetam kan göra för många patienter. Se videon här: https://tv.streamfabriken.com/irlab-cmd-2022-karl-kieburtz

Professor Bastiaan Bloem, en av världens ledande experter på balansproblem och fall vid Parkinsons sjukdom pratade om det stora behovet av nya läkemedel och hur pirepemat kan göra stor nytta för många patienter. Se videon här:https://tv.streamfabriken.com/irlab-cmd-2022-bastiaan-bloem