Första handelsdag för IRLAB Therapeutics aktier på First North Premier

28 februari 2017

28 februari 2017   

Handeln i aktierna i IRLAB Therapeutics AB (publ) inleds idag på Nasdaq First North Premier under kortnamnet ”IRLAB A” med ISIN kod SE0009242225.

  • IRLAB har totalt 6 999 939 utestående aktier, varav 6 928 388 A-aktier fördelat på drygt 2 500 aktieägare.
  • Teckningskursen i den nyemission som föranledde listningen, och i vilken Bolaget erhöll erforderligt antal aktieägare för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North Premier, uppgick till 60 kr per aktie, motsvarande en värdering av Bolaget om 420 mkr efter nyemission.
  • Handeln av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier inleds idag, den 28 februari 2017, under kortnamnet ”IRLAB A” med ISIN kod SE0009242225.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB legal rådgivare till IRLAB i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerade som emissionsinstitut och Avanza Bank AB som säljagent i samband med nyemissionen.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på First North Premier.

För mer information:

Nicholas Waters, VD                 
Viktor Siewertz, COO
Tel: +46 730 75 77 01 Tel: +46 727 10 70 70
E-post: nicholas.waters@irlab.se      E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Kort om IRLAB
IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se