Erik Werner presenterar på Bayes@Lund

7 mars 2024

IRLAB:s abstract beskriver användningen av Bayesianska modeller vid planering och utförande av kliniska studier och har titeln ”Using a Bayesian model for clinical study design and blinded data review.” Presentationen hölls av IRLAB:s medarbetare Erik Werner den 7 mars 2024.