CFO Viktor Siewertz om dealmaking på BioStock Life Science Summit 2022

9 juni 2022

BioStock intervjuade IRLAB Therapeutics CFO Viktor Siewertz om dealmaking, med särskilt fokus på IRLAB:s licensavtal med Ipsen 2021. Intervjun hölls på engelska och var en del av eventet BioStock Life Science Summit 2022 som hölls den 8 juni 2022.

0:00 Introduction
0:53 Three key success factors for IRLAB’s deal with Ipsen
3:24 Importance of having an own R&D team
5:26 When to identify and approach potential takers
9:41 Negotiating the deal structure
13:22 How to spot a company likely to strike a deal?
15:00 Likelihood of IRLAB striking a second deal