Bokslutskommuniké och presentation

23 februari 2023

En presentation kommer att hållas torsdagen den 23 februari 2023 kl. 10.00 CET genom en digital webcast. Tillförordnad vd Gunnar Olsson och EVP och Head of R&D Nicholas Waters kommer att kommentera bokslutskommunikén för perioden januari-december 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska och följs av möjligheten att ställa frågor.

Följ presentationen digitalt via följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=YbKsH6TDFqM.