ABGSC Life Science Summit 2021

25 maj 2021

IRLAB deltar på ABGSC Life Science Summit 2021 den 25 maj 2021 kl. 16:00.

Registrering sker via ABGSC och presentationen kommer vara tillgänglig på vår hemsida efteråt.