Remuneration

Remuneration to board of directors

At the Annual General Meeting 2024, it was resolved that the remuneration to the Chair of the Board will be SEK 550,000 and SEK 265,000 to each of the members. Additionally, the Board’s audit committee Chair will receive a total of SEK 85,000 and each committee member SEK 55,000, and the Board’s remuneration committee Chair will receive SEK 50,000 and each committee member SEK 30,000.

NameBoard functionAudit committeeRemuneration committee
Carola LemneChairpersonChairperson
Catharina Gustafsson WallichMemberMember
Daniel JohnssonMemberMemberMember
Christer NordstedtMemberMember
Gunnar OlssonMember
Rein PiirMemberMember
Veronica WallinMemberChairperson

Guidelines for remuneration to members of senior management

Remuneration policy resolved at the AGM on May 7, 2020 (and still valid after the AGM 2024)
In principal, the guidelines mean that member of senior management must be offered market compensation.

Read full policy (in Swedish only) >

Remuneration policy resolved at the AGM on April 25, 2019
In Swedish only.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Remuneration policy resolved at the AGM on May 16, 2018
In Swedish only.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Warrants

IRLAB Therapeutics AB has no outstanding warrants.

Class B shares

IRLAB Therapeutics AB has had a share-price-related incentive scheme which consisted of Class B shares that could be converted to Class A shares. All holders of Class B shares executed their rights to convert the Class B shares to Class A shares during June 2019. In this conversion, 277,979 Class B shares were converted to an equal amount of Class A shares.

As a consequence of the scheme, the initial Class B owners still own Class B shares, but has no right to convert any further shares to Class A shares. The Class B shares has one vote per share (equal to Class A shares) but does not give the owner any economic rights (dividend, preference in a liquidation or any other economic right).

Read full terms the Articles of Associations >